Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt
Siedziba:

ul. Wschodnia 19, 80-066 Gdańsk, Polska

Dane:

NIP: 5833155083; REGON: 221754506;
KRS: 0000434879; BDO:000010774