-kasacja pojazdów
-skup złomu stalowego
-skup złomu kolorowego
-rozbiórki obiektów budowlanych
-rozbiórka konstrukcji
rozbiórka urzadzeń technicznych
-rozbiórka maszyn i urządzeń
 

Wykonujemy rozbiórki obiektów budowlanych, konstrukcji, urządzeń technicznych, maszyn i urządzeń.
Kompleksowo wykonujemy usługi wraz z usunięciem pozostałych odpadów i uprzatnięciem terenu.
Handlujemy złomem stalowym i kolorowym.
Posiadamy stację recyklingu pojazdów.