Akty prawne i druki

Ustawa o odpadach
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001162

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102491673

Karta przekazania odpadu-wzór do wypełnienia
 javascript:mctmp(0);