Posiadamy niezbędne pozwolenia w gospodarki odpadami, kasacją pojazdów.


Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wydanej z upoważnienia Wojewody pomorskiego na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania transportu i odzysku odpadów oraz ekspoloatacji demontażu pojazdów.


Prowadzimy stację demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów nr wpisu: G/11/SD rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje demntażu pojazdów i punktów zbierania pojazdów  prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego .